Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

Varstvo za predšolske otroke

Varstvo je namenjeno predšolskim otrokom pred vstopom v vrtec.

Varstvo poteka v kombinirani skupini. Dopoldan je organizirana učna ura in igra oz. učenje s pomočjo prilagojenih učnih pripomočkov, popoldan pa prosta igra v igralnici in na prostem. Poleg igranja poskrbimo tudi za ustvarjalne delavnice in pridobivanje delovnih navad, zato pogosto kuhamo, pomivamo, pospravljamo, čistimo ipd. Z otroki se učimo reda in lepih medsebojnih odnosov, da bi bili vedno bolj veseli in samostojni.

Varstvo poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 07.00 do 16.30.

Kontakt
Tjaša Nemec
051 238 045
tjasa.nemec@drustvo-vzd.si